June 1, 2023

วิธีปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน ควร-ไม่ควรทำอะไรบ้าง

ในบ้านของคนไทยส่วนใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ฯลฯ แต่การปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นั้น ต้องทำอย่างไรถึงจะถูกหลัก เหมาะสม มาดูกันว่าตั้งแต่การย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้าน ไปจนถึงการปฏิบัติอย่างถูกต้อง มาดูกันว่าแบบไหนควรทำหรือไม่ทำบ้าง

7 วิธีปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน

  1. ยึดถือฤกษ์ยาม เรื่องฤกษ์ยามถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเหมือนเป็นการเปิดเข้าสู่ความเป็นสิริมงคลอย่างชัดเจน แต่การจะหาฤกษ์เพื่อนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่บ้านเรือนนั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
  2. เลือกตำแหน่งให้ถูกต้อง การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นควรเลือกจุดที่เป็นมงคลเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสุข ความเจริญ ซึ่งถ้าเป็นตำแหน่งแนะนำแบบพื้นฐานคือการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ตรงข้ามกับประตูใหญ่ แต่ถ้าต้องการให้เกิดความเจริญในด้านใดเป็นพิเศษควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
  3. ไม่ควรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้ตำแหน่งน้ำ เนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถือว่าเป็นธาตุไฟ ดังนั้นจึงควรระวังเรื่องน้ำต่างๆ ไม่ให้อยู่ใกล้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกินไป เช่นตู้ปลาห้องน้ำ เช่นตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงกำแพงห้องน้ำ เป็นต้น
  4. หมั่นบูชา หากเราตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วควรบูชาอย่างสม่ำเสมอ เพราะการกราบไหว้บูชาถือเป็นการกระตุ้นพลังงาน ถ้าตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ดูแลอาจส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
  5. หมั่นทำความสะอาด อย่าปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความสกปรก เพราะความสกปรกถือเป็นพลังงานที่ไม่ดีดังนั้นควรหมั่นทำความสะอาด
  6. คิดถึงสภาพแวดล้อม เวลาตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คิดถึงสภาพแวดล้อมอื่นๆ ด้วย โดยให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในส่วนห้องที่อยู่แวดล้อม มีสิ่งที่ไม่เหมาะสมอยู่ใกล้ๆ หรือเปล่า เช่นถังขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่แนะนำให้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในห้องนอน
  7. ห้ามตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงข้ามกระจก เพราะจะทำให้เกิดภาพสะท้อน ทำให้พลังงานในบ้านมีความสับสนในตำแหน่งส่งผลให้ดวงคนในบ้านไม่มั่นคง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *